Дијаграм

Утицајна група

Дијаграм

Основне информације

Недостатак просторије за одлагање пртљага на ЖС Београд Центар

На станици не постоји могућност одлагања пртљага.

Некритично
Предлог послат
23.10.2023

Развој

20.10.2023

Почетно стање

На станици недостаје простор за одлагање пртљага што је услуга која је уобичајена на великим станицама по Европи.

23.10.2023

Предлог послат

Недостатак је пријављен надлежнима.