Дијаграм

Утицајна група

Дијаграм

Основне информације

Проширење прилаза петљи Бубањ Поток са јужне стране

Oдвајање на петљи Бубањ поток у смеру од петље Траншпед ка Београду је прекратко и изазива велике гужве.

Критично
Почетно запажање
15.09.2023

Развој

15.09.2023

Почетно стање

Прилаз петљи Бубањ Поток са јужне стране већ сада у шпицу представља чеп где се стварају велике гужве. Један од разлога је веома кратко рачвање од правца који води ка обилазници око Београда ка самом граду.

Предлажемо да се краткорочно укључење код петље Траншпед према граду утопи у трећу траку како би возачи правовремено могли да добију простор да се сигурно престроје за рачвање. Дугорочно предлажемо доградњу још једне траке на деоници од петље Траншпед до петље Бубањ Поток.